. 31.12.2015 tarihinde yürürlüğe giren Asgari Ücret, işletmeleri zorlayacak tutarlarda artmıştır.

. İşletmeler bu artış ve asgari ücretin üstünde çalışanlarda oluşan beklentiler ilepiyasada hüküm süren zorlu rekabet koşulları arasında sıkışmıştır. Bakanlar Kurulu nun hazırladığı kanun, yönetmelik ve tebliğlerle işverenin bu maliyet yükü azaltılmaya çalışılmaktadır.

. Yasalaşanya da Yasalaşması beklenen bu teşviklerin ve uygulamanın doğru anlaşılması için verilen danışmanlık hizmetleri;

. Asgari ücret artışının işverene maliyeti,

. Asgari ücret artışının asgari ücret dışında çalışanlara etkisi,

. Asgari ücret artışı oranında artmayan gelir vergisi dilimlerinin işverene maliyeti,ve brüt ücret ödeme sisteminin faydaları,

. Maliyet artışında işverenlerin kısmi çalışma sözleşmelerine zorunlu yönelmesi ve sonuçları,

. Elemanlara ücret desteğinin koşulları ve uygulamadaki sorunlar,

. 6111 sayılı yasa Geçici 10. Madde teşviğinde 31.12.2020 tarihine kadar  süre uzatımı ve genel şartlarının değerlendirilmesi,

. Türkiye İş Kurumu tarafından meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerin işe alınması,

. Alt İşverenler ile Alt İşveren çalıştıran firmaların Teşvikler yönünden değerlendirilmesi

Free WordPress Themes, Free Android Games