Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

İşveren-İş-Çalışan-devlet ilişkisi ile çalışma hayatını düzenleyen 4857 sayılı İşyasası, 5510 sayılı ve diğer Sosyal Güvenlik Kanun ile tamamlayıcı mevzuat hükümleri tüm firmaların önemli yönetim araçlarından birisidir.

Her şeyin değiştiği, bilgi üretme hızının; her 72 saatte bir üçe katlandığı günümüz bilgi çağında, sosyal güvenlik sistemimizde de değişme ve gelişmeler olmaktadır. Özellikle son dönemde ülkemizde değişen çalışma ve sosyal güvenlik yasaları çerçevesinde işveren yükümlülükleri oldukça ağırlaşmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,  4904 sayılı T. İş Kurumu Kanunu ve ilgili yönetmelik, tebliğ v.s. mevzuat hükümleri işvereni hukuksal baskı altına almaktadır.

İşverenler, global rekabetin yoğun yaşandığı ortamda; müşteri isteklerine uygun, kalite, yüksek verim, hız, esnek ve satış sonrası mükemmel hizmet fonksiyonlarıyla rakiplerinin önüne geçmeye veya gücünü korumaya çalışmaktadır. Etkinlik, verimlilik ve yüksek motivasyon konusunda beklentilerin sürekli arttığı çalışanlar ise; günümüzde basın ve diğer iletişim olanaklarıyla artık hak ve sorumluluklarının eskiye gore daha farkında ve bilincindedirler. Bu sebeple de işçi-işveren tarafları sıksık karşı karşıya gelebilmektedirler. İşçi-işveren arasında genelde işten ayrıldıktan sonraki süreçte sorunların artması ile İş Müfettişleri ve yargı sürecindeki İş davaları da arttırmıştır. İşe iade davası, kıdem, ihbar tazminatı talep davası, hizmet tespit davaları en yaygın olanlar olup, işveren yazılı belge yerine işçi gibi tanıkla savunma hakkını kullanması nedeni ile genelde çalışan lehine sonuçlanırlar. Çalışan; ayrıldıktan sonra; ücret, fazla mesai, benzer alacakları için zaman aşımı süresi olan; 5 Yıl,Borçlar Yasasının 125. Maddesi gereğince Kıdem ve ihbar tazminatları için; işten ayrıldıktan sonra 10 yıl içerisinde dava açma hakkına sahiptir.

Ülkemizde uygulanan tüm kanunlar;  belge ile ispat etme zorunluluğunu İŞVERENE yüklemiştir.   İşveren haklı olduğunu mutlaka ZAMANINDA ve DOĞRU HAZIRLANMIŞ belgeler ile kanıtlamak ve yasalarda belirtilen süreler kadar muhafaza etmek zorundadır. Personelin işe alınması, çalışma dönemi ve işten ayrılması sırasında gerekli tüm belge düzeni, prosedürler ve zorunlu eğitim belgeleri yazılı ispat yükümlülüğü gereği,personelin çalışma dönemi içinde hazırlanmalıdır. İş Yasasının zorunlu tuttuğu özlük dosyaları da personel işe alınırken hazırlanmalıdır. Bu prosedure önem veren işletmeler, işçi çalıştırdıkları sürede ve işçi işten çıktıktan sonraki süreçte daha az sorunla karşılaşır.

Ali Tezel Sosyal Güvenlik Müşavirliği olarak işverenlerimize;  işyeri merkezlerinde insan kaynakları yönetimi, iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı uygulamaları konularında rehberlik hizmeti veriyoruz. İşverenler için hem personel ile ilişkilerini hem de kurumlarla ilişkilerini ve yazışmalarını hukuk çerçevesi içinde standart ve yazılı hale getirmek, yanlış uygulamaların ve ihmallerin işletmelere tazminat, idari para cezası ve diğer maliyetler olarak geri dönmesini engellemek temel hedefimizdir.

Free WordPress Themes, Free Android Games