Trafik kazalarında vefat eden kişilerin destekten yoksun kalan yani onun bakımından yardımından artık mahrum olan yakınları için, kazaya karışan kusurlu araçların sorumlu sigortacılarından, trafik poliçesinde belirlenmiş en yüksek rakamdan vefat tazminatı alınabilir. Bu amaçla bilirkişilere, mağdurların hak ettikleri tazminat miktarlarına yönelik aktüeryal denilen tazminat hesabı yaptırabilir. Bu tazminatların sigorta şirketlerinden tahsilini isteyebilir. Bu miktarlardan poliçe teminatlarını aşan kısımlar olursa, bu kısımlar ve manevi tazminat haklarına yönelik, kazaya neden olan araçların malik ve sürücülerine karşı ceza ve tazminat davalar açılabilir.

Trafik kazası sonucu yaralananlar, tedavi görmesine rağmen tam iyileşemeyenler tam teşekküllü devlet hastanelerinden sakatlık oranını gösterir sağlık kurulu raporu alabilir. Bu rapora ve rapordaki engel oranına göre de maddi zararlarını yine kazaya karışan kusurlu araçların trafik sigortacılarından talep edebilir. Kaza tarihinde geçerli bulunan poliçe limitlerinin en yükseğinden talep ve tahsil edebilir. Bu hakların temini için kusurlu aracın sigorta şirketine, malik ve sürücülerine dava açabilir.

Geçici veya sürekli maluliyete uğramış ve hayatının kalan kısmını bu sıkıntıyla sürdürmek zorunda olan bu kazazedeler, hak ettikleri en yüksek yasal tazminatı alabilir. Tedavi giderlerini, kaza nedeniyle kaybettikleri kazanç kaybını, çalışma güçlerinin azalmasından veya yitirilmesinden kaynaklanan zararlarını ve ekonomik geleceklerinin sarsılmasından kaynaklanan manevi zararlarını kazaya neden olan kişi veya kurumlardan talep edebilirler.
Kazaya uğrayan kişi, kaza nedeniyle uzun süre hastanede yattığından tedavi süreçleri netiçesinde  tedavi giderlerinden, iş gücünden yoksun kalması nedeniyle kazanç kaybından, çalışma gücünün azalmasından veya yitirilmesinden, içine düştüğü  acı, keder, ızdırap, elem, öfke gibi ekonomik geleceğin sarsılmasından, başka bir deyimlerle psikolojik yani manevi zararlardan dolayı ortaya ciddi bir maddi külfet çıkmaktadır. Bu külfete kazaya yol açan kişi veya kurumlar neden olduğu için bu zararların tazmini kazaya neden olan kişi veya kurumlardan alınabilir.

Ali Tezel Sosyal Güvenlik Danışmanlığı; kazaya karışan araçların sigorta kapsamında oluşan her türlü ölüm, geçici ve daimi sakatlık ve tedavi giderlerinin yanı sıra diğer maddi zararların karşılığı olan tazminat taleplerini takip eder.

Yerli ve yabancı plakalı araçların Türkiye’de meydana gelen trafik kazalarında vefat eden mağdurların yakınlarına veya sakat kalan mağdurlara ulaşarak, kaza sonrasında kaybettikleri destekten yoksun gelirleri gibi uğradıkları maddi ve manevi tüm zararları kazaya sebebiyet veren araçın sigortalarından ( trafik, kasko ve/veya ferdi koltuk sigortasından) mümkün olan en kısa zamanda tahsili için aracılık hizmeti verir.

Kazadan kaynaklı tazminatlar en kısa sürede hak sahiplerine ulaştırır. Bu nedenle danışmanlık, takip ve aracılık hizmetleri verir, açılması gereken davaların koordinasyonunu sağlar.

Free WordPress Themes, Free Android Games