Yurtdışı Borçlanması İle Emeklilik

Yurtdışı Borçlanması 11 Eylül 2014 tarihinde yasalaşan ve uygulanan 6552 sayılı yasa ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli ülkelerdeki vatandaşlarımızın çalışma başlangıçları Türkiye de ilk defa sigortalı olmuş gibi başlangıç sayıldı ve Türk Vatandaşlığından izinle çıkıp mavi kart sahibi yurtdışında yaşayan çalışan vatandaşlarımıza Türk Vatandaşlığı nda geçirilen süreleri için borçlanma hakkı verildi.

Yurtdışı Borçlanması İle Emeklilik Nasıl Yapılır ?

Ali Tezel Sosyal Güvenlik Müşavirliği yurtdışında, çalışılan ya da ev kadınlığı süreleri ve yaşınıza göre, en düşük ödeme ile en yüksek maaşı alabilmeniz için borçlanma tutarınızı hatasız hesaplıyor, işlemleri hızlı sonuçlandırmak ve sorun yaşamamak ve yersiz olarak maaş kaybı yaşanmamsı için takip hizmeti sunuyoruz.

Mavi kartlı vatandaşlarımızın eksik sürelerinin doğum borçlanması ile tamamlanıp emekli aylığı bağlanmasını sağlıyoruz.

İsviçre den kesin dönüş yapan vatandaşlarımızın Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak kesintilerini hesaplayıp, işlem takip hizmeti sunuyoruz. (En çok yapılan hata; borçlanma yapılmayan gün prim kesintileri Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından iade edilmeyip kurum kayıtlarına gelir olarak alınmaktadır.)

1- TEDAVİ GİDERLERİ :

Yaralamalı trafik kazalarında ciddi bir tedavi süreci ortaya çıkabilmektedir. Kazaya uğrayan kişi uzun saatler hastanede yatmakta gerek ameliyat gerek yoğun bakım gerekse diğer tedavi süreçleri neticesinde ortaya ciddi bir maddi külfet çıkmaktadır. Sağlık hizmetlerinin pahalılığı da dikkate alınınca bu süreç nedeniyle ortaya çıkan külfet birçok kişi tarafından karşılanamamaktadır. Ayrıca bu külfete kazaya yol açan kişi veya kurumlar neden olduğu için bu zararların tazmini kazaya neden olan kişi veya kurumlarca yapılmalıdır.

2- KAZANÇ KAYBI :

Yaralamalı trafik kazalarında kazaya uğrayan şahsın tedavi süreci nedeniyle iş gücünden yoksun kaldığı ve bu nedenle bir zarara uğradığı gerçeği de kanun koyucu tarafından göz ardı edilmemiştir. Bu doğrultuda tedavi süreci nedeniyle doğan zararlarında kazaya neden olan kişi veya kurumlardan talep edilebileceği hükmü verilmiştir. Trafik kazası nedeniyle yaralanan şahsın tedavi sürecinde kendi işinden uzak kaldığı aşikardır. İşte bu uzaklık nedeniyle kazaya uğrayan şahıs maddi olarak kaza olmasaydı kazanabileceği parayı kazaya neden olan kişi veya kurumlardan talep edebilir. Kazaya uğrayan şahıs ne kadar süre boyunca çalışmamış ise işte bu süreyi tazminat olarak talep edebilir. Geleceğe dönük zararları bu tazminat kaleminin konusu değildir.

3- ÇALIŞMA GÜCÜNÜN AZALMASI VEYA YİTİRİLMESİNDEN DOĞAN KAYIPLAR:

Yaralamalı trafik kazasına uğrayan kişi bazı hallerde tedavi neticesinde eski gücüne kavuşamamaktadır. Kaza nedeniyle kalıcı zarara uğrama ihtimali pratikte sıkça karşımıza çıkan bir durumdur. Yaralamalı trafik kazası nedeniyle çalışma gücünü tamamen veya kısmen yitiren kişi işte bu geleceğe dönük zararlarını kazaya neden olan kişi veya kurumlardan talep edebilir. Bu tazminat kalemi hesaplanırken çalışma gücünü kısmen veya tamamen kaybeden kişinin iş durumu, yaşı, zararın ne ölçüde çalışma gücünü etkilediği gibi hususlar dikkate alınır. Eğer kişi kaza nedeniyle ileri derecede bir sakatlığa maruz kalmışsa ve hayatı boyunca bakıma muhtaç olarak yaşayacaksa tazminat ölçüsünde bu durum dikkate alınır ve bu doğrultuda bir tazminata hükmedilir.

4- EKONOMİK GELECEĞİN SARSILMASINDAN DOĞAN KAYIPLAR :

Türk Borçlar Kanunu’nun 56. Maddesi; “Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.” demektedir. Manevi zararda zararın tespiti maddi zarar kadar kolay değildir. Maddi zararda ortada somut, hesaplanabilen bir zarar söz konusuyken manevi zararda kazaya uğrayan kişinin kazadan dolayı içine düştüğü psikolojik zararların tazmini amaçlanmaktadır. Yaralamalı trafik kazalarında kazaya uğrayan şahsın çektiği acı, keder, ızdırap, öfke ve elem hakim tarafından göz önüne alınır ve bu doğrultuda hakkaniyet gereğince bir tazminata hükmedilir. Bu tazminat yaralanan şahsı manevi açıdan tatmin eden bir işlev görmektedir. Daha önceki yazılarımızda belirttiğimiz gibi manevi tazminat hesabın hakimin geniş bir takdir yetkisi vardır ancak bu yetki keyfi olarak kullanılamaz. Yapılan hesapta kişini içine düştüğü psikolojik ahval de dikkate alınmaktadır.

Free WordPress Themes, Free Android Games